Loading...

Класиране на идеите

Отворени за класиране

5

Вече класирани

0

Прегледайте своето класиране и го подайте, за да отчетем избора Ви.
1
2
3
4
5

Отворени за класиране5

Вече класирани0

Краудсорсингът по темата за чистотата на въздуха се провежда в 10 европейски града, от които 6 са част от проект подпомаган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а 4 са част от проект финансиран от програмата Европа за гражданите.