Loading...

Краудсорсингът по темата за чистотата на въздуха се провежда в 10 европейски града, от които 6 са част от проект подпомаган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а 4 са част от проект финансиран от програмата Европа за гражданите.