Loading...

CODE EUROPE

Нуждаем се от Вашата помощ

Чистият въздух е важен за всекидневното ни здраве и добро състояние – всъщност, достъпът до чист въздух се смята за човешко право. Въпреки това, твърде много граждани на Европейския съюз, а и не само там, са всекидневно изложени на нездравословен въздух.

Замърсяването на въздуха е мащабен транснационален проблем. Затова и решенията на този проблем трябва да са толкова мащабни и да вземат предвид вижданията на хора от цяла Европа.

Станете част от решението на проблема с мръсния въздух! Като отговорите на въпросите тук, Вие допринасяте за събиране на колективната мъдрост и намирането на най-добрите предложения за законови промени, които да намалят замърсяването, да прочистят въздуха и да гарантират чист въздух за всички.


Какво е crowdsourcing?

Crowdsourcing/краудсорсинг е просто начин да се решават проблеми и да се постигат резултати като се свържете онлайн с хора, които иначе няма как да познавате.


Научете повече за нашата инициатива

Колективни решения: Европа (CODE Europe) e транснационален експеримент за използване на платформи за електронна демокрация, както и изследователски проект в областта на електронното участие. Инициативата използва краудсорсинг технологии (технологии на „колективната мъдрост“) които дават възможност на гражданите да създават политики в областта на чистия въздух в Европа съвместно с институциите, които вземат решения. Инициативата се провежда едновременно в няколко държави. CODE Europe включва разработката и използването на дигитален монитор за „социално слушане“, който помага събирането на мнения по темата изказани в социалните мрежи, както и разработването на универсално приложима технология за оценка на опита от електронното участие, която позволява обективно сравнение между кампании проведени на различни места и по различно време.

* “Социално слушане” е процесът на събиране и анализ на данни от онлайн източници за оценките, очакванията и предложенията на хората.