Loading...

Crowdsourcing o kvalitetu vazduha sprovodi se u 10 evropskih gradova, od kojih je 6 gradova dio grantova EEA i 4 grada u Evropi za građane.
Grad Podgorica je dio projekta Evropa za građane

DigiDEM je projekat koji se sufinansira putem programa Evropske Unije - Evropa za građane