Loading...

CODE EUROPE

We hebben je hulp nodig

Schone lucht is essentieel voor onze dagelijkse gezondheid en welzijn. Het is zelfs een fundamenteel mensenrecht. Helaas hebben veel burgers in de EU en daarbuiten te maken met ongezonde luchtkwaliteit.

Luchtvervuiling is een groot probleem dat over de landsgrenzen heen gaat. Oplossingen die bijdragen aan schone lucht moeten dan ook internationaal zijn. Daarom wordt de mening van mensen van verschillende landen in Europa gevraagd.

Draag bij aan de oplossing voor luchtvervuiling! Met het beantwoorden van deze vragenlijst, help je mee om de beste ideeën te crowdsourcen. Ideeën voor wetgeving om luchtvervuiling aan te pakken en die bijdraagt aan gezonde luchtkwaliteit voor iedereen.


Wat is crowdsourcing?

Crowdsourcing is een manier om problemen op te lossen en dingen te produceren door online samen te werken met een grote, vaak diverse, groep mensen.

Meer informatie over ons project

CODE Europe is een digitaal participatie experiment dat in verschillende landen wordt gehouden. Met digitale platformen worden deelnemers uitgenodigd om samen beleid te co-creëren. Tegelijkertijd wordt met dit project onderzoek gedaan naar e-participatie. Doel van het project is om burgers in staat te stellen bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor luchtvervuiling in Europa. Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt: Het crowdsourcen van wetgeving in vijf verschillende landen. Het instellen van een Digitaal Dashboard voor ‘social listening’* om meningen op te halen over het thema luchtkwaliteit. Daarnaast wordt een breed toepasbare methodologie ontwikkelt om e-participatie ervaringen te kunnen beoordelen. En tenslotte worden ethische richtlijnen ontwikkeld voor de inzet van ‘social listening’.

* Bij social listening (maatschappelijk luisteren) wordt data uit online bronnen verzameld en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de verwachtingen, suggesties en meningen van mensen.